Gesundheit, Wellness, Medizin

KMT Ärztegesellschaft für klinische Metalloxikologie e.V.

KMT Ärztegesellschaft für klinische Metalloxikologie e.V. (Chelat-Therapie) Atzelberg 2 D-65388 Schlangenbad Telefon: 06129 5029719 Fax: 06129 5029765 Internet: http://www.metallausleitung.de E-Mail: dgct@chelat-gesellschaft.de